Nasze regularne zajęcia obejmują naukę tańca irlandzkiego i etnicznych tańców w kręgu.

Zajęcia tańca irlandzkiego obejmują step irlandzki i tańce soft shoe dla dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – każda grupa ma zajęcia w inny dzień. Najambitniejsi uczestnicy ćwiczą częściej ;)

Zajęcia tańców w kręgu odbywają się raz w tygodniu i przeznaczone są dla wszystkich bez względu na wiek.

Google+ FireStats icon Działa dzięki FireStats